Optiwise digitalisoi energiamanageroinnin

main image

Optiwise Oy kehittää energiamanageroinnin digitalisointia. Palvelun digitalisointi on aloitettu seitsemässä liikekiinteistössä ja pilotointia jatketaan vuoden 2017 loppuun saakka. Kokeiluhankkeeseen on myönnetty rahoitusta hallituksen kärkihanke KIRA-digistä.

Ensimmäisessä vaiheessa kokeilussa on keskitytty kaupan kylmäautomaatiosta saatavan datan keräämiseen, visualisointiin ja tiedonsiirtoon eri järjestelmien välillä. Lisäksi osassa kohteita on pilotoitu koko kiinteistön energiankulutuksen seurantaa ja analysointia. Keskeisessä osassa pilotointia on asiakasraportointi ja sen kehittäminen.

Kokeiluhankkeen seuraavassa vaiheessa jatketaan jo aloitettua pilotointia. Lisäksi tarkoituksena on pilotoida rakennusautomaatiosta saatavan datan keräämistä, visualisointia ja tiedonsiirtoa sekä neuroverkkoihin perustuvan tekoälyn hyödyntämistä energiamanageroinnissa.

Energiamanageroinnin digitalisoinnin päätavoitteena on poistaa suurin osa nykyisistä manuaalisista työvaiheista ja mahdollistaa asiantuntijoiden työajan käyttö asiakasta konkreettisesti hyödyntäviin toimenpiteisiin. Hankkeen tuloksena energiamanageroinnin tehokkuus paranee merkittävästi. Tämän seurauksena kiinteistöjen energiakulut pienenevät, käyttäjien olosuhteet paranevat, ilmastopäästöt alenevat, toiminnan vastuullisuus lisääntyy ja kiinteistöjen arvo nousee. Tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa toimistoissa, päiväkodeissa, kouluissa ja hoivakiinteistöissä.

KIRA-digi vauhdittaa kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota. Hallituksen kärkihankkeessa ovat mukana ministeriöt, kunnat ja KIRA-foorumi. Tavoitteena on avoin ja yhteentoimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi.

KIRA-digi

Lisätietoja: Optiwise Oy, Juho Jakka 050 535 4208

Energiamanageroinnin digitalisointiin rahoitusta KIRA-digistä

Lue lisää

Miten energiamanagerointi digitalisoidaan?

Lue lisää