Miten energiamanagerointi digitalisoidaan?

main image

Mitä energiamanagerointi tarkoittaa käytännössä? Jos asiaa kysyisi maallikolta, vastaus saattaisi olla, että korkeaa teknistä osaamista vaativaa asiantuntijatyötä, jota vain harvat osaavat.

Totuus on kuitenkin toinen, sillä tyypillisesti energiamanagereiden työ on erilaisten tietojen hakemista lukuisista rakennus- ja kylmäautomaatiojärjestelmistä. Kovapalkkainen asiantuntija saattaa käyttää suurimman osan työajastaan erilaisiin järjestelmiin kirjautumiseen, tietojen etsimiseen ja niiden keräämiseen kovalevyn kulmalle tallennettuun excel-tiedostoon. Entä jos kovalevy hajoaa? Entä jos jonkun järjestelmän käyttäjätunnus tai salasana unohtuu? Kuulostaako luotettavalta ja tehokkaalta toiminnalta? Ei minustakaan. Todellisuudessa asiantuntijan aikaa ja ennen kaikkea asiakkaan rahaa poltetaan surutta.

ENERGIAMANAGEROINNIN DIGITALISOINTI tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että lukuisiin eri rakennus- ja kylmäautomaatiojärjestelmiin hajautunut tieto kerätään yhteen paikkaan hyvin visualisoituun ja helposti käsiteltävään muotoon. Asiantuntijan työpäivä ei kulu enää tiedon keräämiseen, vaan hän voi keskittyä tiedon analysointiin ja ennen kaikkea sen perusteella tehtävien toimenpiteiden toteuttamiseen. Sillä vasta tehdyt toimenpiteet parantavat käyttäjien olosuhteita, alentavat ilmastopäästöjä ja pienentävät kiinteistöjen energiakuluja.

Optiwise Oy on aloittanut energiamanageroinnin digitalisoinnin kaupan kylmätekniikasta. Sekä suurten että pienempien kaupan alan yritysten ongelmana on jo pitkään ollut, että kylmälaitteiden energia- ja ylläpitokulut ovat liian suuret. Alan toimijoilta on kuitenkin puuttunut tehokkaat, merkkiriippumattomat työkalut kylmälaitteiden hallintaan. Optiwise tarjoaa tähän ongelmaan oivan ratkaisun. Selaimella käytettävän sovelluksen yksinkertainen ja selkeä käyttöliittymä näyttää yhdellä silmäyksellä koko myymälän kylmälaitteiden tilanteen ja mahdollistaa nopean puuttumisen mahdollisiin poikkeamiin.

TÄHÄN MENNESSÄ saadut kokemukset osoittavat, että energiamanageroinnin tehokkuutta on mahdollista parantaa merkittävästi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Optiwise-sovelluksen avulla yksi asiantuntija voi hallinnoida kymmenien kiinteistöjen sijasta satoja kiinteistöjä. Toiminta tehostuu entisestään, kun tiedon analysoinnissa voidaan hyödyntää neuroverkkoihin perustuvaa oppivaa tekoälyä.

Energiamanageroinnin digitalisointiin on myönnetty rahoitusta KIRA-digistä, joka vauhdittaa kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota. Hallituksen kärkihankkeessa ovat mukana ministeriöt, kunnat ja KIRA-foorumi. Tavoitteena on avoin ja yhteentoimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi.

Optiwise Oy

Lisätietoja: Optiwise Oy, Juho Jakka 050 535 4208

Optiwise digitalisoi energiamanageroinnin

Lue lisää

Optiwise-sovellus helpottaa kylmälaitteiden seurantaa ja raportointia HOK-Elannon yli 180 myymälässä

Lue lisää