Energiamanageroinnin digitalisoinnista merkittävät säästöt

main image

Miten alentaa ilmastopäästöjä ja pienentää kiinteistöjen energiakuluja? Yhden vastauksen tarjoaa energiamanagerointi ja sen digitalisointi, jolla voidaan hillitä muun muassa markettien kylmälaitteiden energiankulutusta.

Energiamanageroinnin digitalisointi tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että lukuisiin eri rakennus- ja kylmäautomaatiojärjestelmiin hajautunut tieto kerätään yhteen paikkaan hyvin visualisoituun ja helposti käsiteltävään muotoon. Asiantuntijan työpäivä ei kulu enää tiedon keräämiseen, vaan hän voi keskittyä tiedon analysointiin ja ennen kaikkea sen perusteella tehtävien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Hallituksen kärkihanke KIRA-digin rahoittamassa kokeiluhankkeessa Optiwise Oy pilotoi energiamanageroinnin digitalisointia seitsemässä liikekiinteistössä, joista kolme oli hypermarketteja, kolme supermarketteja ja yksi liikennemyymälä. Päätavoitteena oli poistaa suurin osa manuaalisista työvaiheista ja mahdollistaa asiantuntijoiden työajan käyttö asiakasta konkreettisesti hyödyntäviin toimenpiteisiin. Lisäksi hankkeessa tutkittiin neuroverkkoihin perustuvan tekoälyn hyödyntämistä energiamanageroinnissa.

Vuoden 2017 aikana toteutetun hankkeen tuloksena energiamanageroinnin tehokkuus parani merkittävästi. Tämän seurauksena kiinteistöjen energiakulut pienenivät, käyttäjien olosuhteet paranivat, ilmastopäästöt alenivat ja toiminnan vastuullisuus lisääntyi.

Tekoäly tunnistaa kylmälaitteiden poikkeavat lämpötilat

Kokeiluhankkeen myötä Optiwise-sovellukseen lisättiin täysin uutena ominaisuutena kiinteistön kulutusseuranta, joka kattaa sähkö, lämpö- ja vesimittarit sekä niiden alamittarit. Niiden visualisointia kehitettiin siten, että sovelluksen avulla asiantuntijan on helppo porautua suuresta kiinteistömassasta aina yksittäisen kohteen yksittäisen tunnin kulutukseen.

Ehkä mielenkiintoisimpana osana kokeiluhanketta Optiwise-sovellukseen kehitettiin neuroverkkoihin perustuva tekoäly, joka analysoi kylmälaitteiden lämpötilatietojen perusteella, toimivatko laitteet oikein. Tekoäly osaa muun muassa tunnistaa poikkeavat lämpötilaylitykset ja -alitukset tai kylmälaitteen sulatuksiin liittyvät ongelmat. Tekoälyn antaman ilmoituksen perusteella kylmähuoltoliikkeen tai energiamanagerin asiantuntija voi selvittää ongelman aiheuttajan ja tehdä korjaavat toimenpiteet.

Merkittävä säästöpotentiaali tuhansissa kohteissa

Kokeiluhankkeen päätavoitteena oli poistaa suurin osa aiemmista manuaalisista työvaiheista ja mahdollistaa asiantuntijoiden työajan käyttö asiakasta konkreettisesti hyödyntäviin toimenpiteisiin. Tässä onnistuttiin erittäin hyvin – pilottikohteissa kylmälaitteiden energiankulutus pienentyi kokeilun aikana keskimäärin 15 prosenttia.

Tuloksia voidaan hyödyntää sellaisenaan ja tehtyjä toimenpiteitä toistaa lähes 3000 market-kiinteistössä Suomessa. Palvelulla on myös vientimahdollisuuksia ja esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa potentiaalisten kohteiden lukumäärä on kussakin hieman suurempi kuin Suomessa. Muualla Euroopassa markkinat ovat vielä suuremmat.

Hankkeen yhtenä konkreettisena tavoitteena oli, että yhden asiantuntijan pitäisi kyetä hallinnoimaan joidenkin kymmenien kiinteistöjen sijasta satoja kiinteistöjä. Kokeilun myötä yksi asiantuntija kykenee hallinnoimaan noin 150 kohdetta. Asiantuntijan ajankäyttö tulee tehostumaan entisestään, kun toiminnassa päästään hyödyntämään tekoälyn suorittamaa tiedon analysointia.

Toimialan siiloutuneisuus jarruttaa kehitystä

Energiamanageroinnin digitalisoinnin suurin haaste on kiinteistö- ja rakennusalan vanhanaikaisuus ja siiloutuneisuus. Olemassa olevat toimijat pyrkivät suojelemaan omaa toimintaansa pitämällä rajapinnat suljettuina ja kontrolloimalla datan liikkumista. Ratkaisuna ongelmaan kiinteistönomistajien pitäisi yhtenä rintamana vaatia, että järjestelmätoimittajat ja palveluntuottajat tekevät omiin sovelluksiinsa avoimet rajapinnat, joiden kautta muut toimijat voivat päästä hyödyntämään kiinteistönomistajalle kuuluvaa dataa.

Optiwise Oy

KIRA-digi

Hallituksen karkihanke

Regeringens spetsprojekt

Ympäristöministeriö on myöntänyt energiamanageroinnin digitalisointiin rahoitusta KIRA-digistä, joka vauhdittaa kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota. Hallituksen kärkihankkeessa ovat mukana ministeriöt, kunnat ja KIRA-foorumi. Tavoitteena on avoin ja yhteentoimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi.

Teksti on julkaistu Kokeileva Suomi -blogissa 26.2.2018.

Lisätietoja: Optiwise Oy, Juho Jakka 050 535 4208

Optiwisen tekoäly analysoi kylmälaitteita

Lue lisää

Optiwisen käyttöä laajennetaan Pirkanmaan Osuuskaupassa

Lue lisää